Screenshot_2019-07-02_at_09.14.09_large
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

About this journal  

We are temporarily suspending the printing of journal issues, due to the measures taken to combat the Coronavirus (COVID-19). When delivery becomes available again, we will resume the printing and sending of the journal issues previously missed. All articles of each new journal issue will be made available digitally via this online journal platform. In addition, we will include a link to the PDF of the full issue. Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 2, 2007
Article

Access_open Export van de rechtsstaat

Keywords rechtsstaat, donor, democratie, mensenrechtenverdrag, ratificatie, vervaardigen, bewind, onpartijdigheid, sociale grondrechten, terugwerkende kracht
Authors R. Janse

R. Janse
Article

Access_open Can Terrorism Be Fought within the Boundaries of the Rule of Law? - A Review of Recent Literature in Political Philosophy

Keywords kind, claim, making, leasing, rechtsstaat, auto, binding, character, democratie, dictum
Authors B. Klink and O. Lembcke

B. Klink

O. Lembcke
Article

Access_open Recht, pluralisme en fenomenologie. Kritische studie over twee boeken van Rudi Visker

Keywords democratie, aansprakelijkheid, identiteit, pleidooi, rechtsmacht, auteur, levering, verlies, aanwijzing, algemeen belang
Authors B. Roermund

B. Roermund
Article

Access_open Over de rechtstheorie van de Farizeeën: Een interview met Roberto Mangabeira Unger

Keywords kind, interest, service, character, contract, E-business, geboorte, grootvader, making, minister van buitenlandse zaken
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Lettres Persanes 8

Chapeau voor de Antwerpse correctionele rechtbank!

Keywords prejudiciële rechtsvraag, vrijheid van godsdienst, openbare orde, discriminatie, gelijkheidsbeginsel, ongelijke behandeling, aanhangigheid, gelijke behandeling, gewoonterecht, handhaving
Authors K. Lemmens

K. Lemmens
Article

Access_open De kunst van het vak

Keywords pleidooi, beschikking, bewijsmiddel, bouw, citaat, confrontatie, idee, kind, levering, ontslagname
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Kunstige filosofie

Keywords identiteitsbewijs, citaat, inzage, levering, repliek, vermoeden
Authors J. Hage

J. Hage
Book Review

Access_open Tim Wolff, Multiculturalisme & Neutraliteit, diss. UvA.

Amsterdam: Vossiuspers 2005, 226 p.

Keywords autonomie, auteur, erkenning, identiteit, bandbreedte, identificatie, noodzakelijkheid, verlies, compensatie, discriminatie
Authors F. Tanghe

F. Tanghe
Book Review

Access_open Taco Groenewegen, Wetsinterpretatie en rechtsvorming (diss. UvA).

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, 234 p.

Keywords tekortkoming, uitleg, claim, voorrang, wettekst
Authors C. Smith

C. Smith
Book Review

Access_open Viola van Bogaert, De rechter beoordeeld. Over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief (diss. Groningen).

Antwerpen-Apeldoorn: Maklu uitgevers 2005, 572 p.

Keywords aansprakelijkheid, rechtspraak, onrechtmatigheid, persoonlijke aansprakelijkheid, rechterlijke fout, rechtsmiddel, rechtsweigering, rechterlijke uitspraak, schade
Authors J.E. Soeharno

J.E. Soeharno
Book Review

Access_open John Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, edited by Samuel Freeman, Cambridge, Massachussetts, en London.

England: The Belknap Press of Harvard University Press 2007, xix + 476 p.

Keywords gebruiker, geschrift, politieke filosofie, contract, kind, levering, navolging, prestatie, redenering, student
Authors B. Wolthuis

B. Wolthuis
Book Review

Access_open Martha Nussbaum, Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership, Cambridge, Mass. & London,

England: The Belknap Press of Harvard University Press 2006, 487 p.

Keywords dier, claim, gehandicapte, aansprakelijkheid, merk, slachtoffer, vertegenwoordiging, amendement, armoede, bandbreedte
Authors W. Veraart

W. Veraart

Citation format

Would you like to cite a publication in the Netherlands Journal of Legal Philosophy? You could do this in the following way:

Christoph Kletzer, ‘Absolute Positivism’, NJLP 2013/2 p. 87-99