Screenshot_2019-07-02_at_09.14.09_large
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

About this journal  

We are temporarily suspending the printing of journal issues, due to the measures taken to combat the Coronavirus (COVID-19). When delivery becomes available again, we will resume the printing and sending of the journal issues previously missed. All articles of each new journal issue will be made available digitally via this online journal platform. In addition, we will include a link to the PDF of the full issue. Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 1, 2006
Article

Access_open De rechter is geen waarheidsvinder, maar een motiverende beslisser!

Keywords gerechtelijke procedure, kwaliteit, motivering, aanvaarding, bestuurder, fout, herstel, idee, legitimiteit, media
Authors N. Huls

N. Huls
Article

Access_open Daderkennis, politiekennis en sturend verhoren

Keywords politie, bekentenis, cheque, delinquent, misdrijf, bewijslast, diefstal, inning, proces-verbaal, fout
Authors H. Israëls and P.J. Koppen

H. Israëls

P.J. Koppen
Article

Access_open Ook TBS is bedoelde leedtoevoeging

Keywords terbeschikkingstelling, strafrecht, schikking, zoon, herstel, overleden, redenering, bank, claim, fabriek
Authors V. Geeraets

V. Geeraets
Article

Access_open Straftoemeting, bestraffingssociologie, bestraffingsfilosofie

Keywords strafrechter, gevangenisstraf, risico, misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid, werkstraf, rechtsstaat, delinquent, herstel, schade, bekwaamheid
Authors E. Claes

E. Claes
Article

Access_open Lettres Persanes 7

Willem I's rentree te Brussel. 175 Jaar scheiding België-Nederland en de verhoudingen tussen kerk en staat

Keywords regering, staatssteun, vrijheid van godsdienst, aanstelling, citaat, grondgebied, idee, minister van justitie, pleidooi, scheiding tussen kerk en staat
Authors A. Overbeeke

A. Overbeeke
Book Review

Access_open Louis Logister, Creatieve democratie. John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving (diss. Nijmegen).

Budel: Uitgeverij Damon 2004, 348 p.

Keywords democratie, idee, pleidooi, politieke filosofie, zorgvuldigheid, auteur, bekwaamheid, belangenbehartiging, citaat, film
Authors W. Been

W. Been
Book Review

Access_open Walter van Gerven, The European Union. A Polity of States and Peoples.

Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing 2005, 397 p.

Keywords bestuurder, auteur, verdrag, Europese unie, legitimiteit, democratie, lidstaat, identiteit, referendum, aansprakelijkheid
Authors S. Dierckxsens

S. Dierckxsens
Article

Access_open Bespreking en aankondiging: S. Chambost, Proudhon et la norme. Pensée juridique d'un anarchiste.

Rennes: Presses Universitaires de Rennes 2004, 295 p.

Keywords contract, autonomie, democratie, slachtoffer, aanvaarding, binding, confirmatie, dwang, exclusiviteit, fabriek
Authors T. Holterman

T. Holterman
Book Review

Access_open Samuel Fleischacker, A Short History of Distributive Justice.

Cambridge/London: Harvard University Press 2004, 190 p.

Keywords idee, armoede, repartitie, werknemer, introductie, bezit, gebrek, krediet, ontvanger, vervaardigen
Authors M. Buijsen

M. Buijsen
Book Review

Access_open B.C. Labuschagne (red.), Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving.

Nijmegen: Ars Aequi Libri 2004, 211 p.

Keywords rechtsstaat, auteur, ontlening, democratie, incompatibiliteit, onderwijs, politieke filosofie, aanbeveling, bedreiging, citaat
Authors P. Boswijk and M. Blois

P. Boswijk

M. Blois

Citation format

Would you like to cite a publication in the Netherlands Journal of Legal Philosophy? You could do this in the following way:

Christoph Kletzer, ‘Absolute Positivism’, NJLP 2013/2 p. 87-99