22130713_covr
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

About this journal  

Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 3, 2005
Article

Access_open Over het humaniseren van strafrecht

Keywords strafrecht, slachtoffer, delinquent, bemiddeling, gedetineerde, rechtspositie, aansprakelijkheid, strafvordering, grondrecht, bemiddelaar
Authors E. Claes

E. Claes
Article

Access_open Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van Aristoteles

Keywords model, kwaliteit, noodzakelijkheid, aansprakelijkheid, getuige, idee, geschrift, ambt, binding, merk
Authors J.E. Soeharno

J.E. Soeharno
Article

Access_open Is het schrappen van artikel 23 wel zo liberaal?

Keywords onderwijs, identiteit, autonomie, eigendom, gewoonterecht, idee, eigenaar, kind, leerling, noodzakelijkheid
Authors M. Ossewaarde

M. Ossewaarde
Article

Access_open Naar aanleiding van 'A life of H.L.A. Hart'

Keywords identiteit, geschrift, student, claim, echtgenoot, echtgenote, identificatie, kwaliteit, levering, merk
Authors M. Adams

M. Adams
Article

Access_open Lettres Persanes 6

Het lichaam van de wetenschap

Keywords overlast, slachtoffer, bescherming persoonlijke levenssfeer, delinquent, misdrijf, noodzakelijkheid, schip, strafrecht, aanbeveling, ambtenaar
Authors T. Daems

T. Daems
Article

Access_open Reactie. Anarchie?

Keywords rechtsstaat, levering, arbeider, auteur, citaat, constitutie, idee, legaliteitbeginsel, voeging, voorwaarde
Authors T. Holterman

T. Holterman
Article

Access_open De anarchist als dakloze. Een antwoord op Thom Holterman

Keywords rechtsstaat, citaat, misverstand, ordeverstoring, wraking
Authors B. Klink

B. Klink
Book Review

Access_open Judith P. Butler, Precarious Life. The powers of mourning and violence.

London/New York: Verso 2004, 168 p.

Keywords verlies, geweld, regering, autonomie, gedetineerde, nabijheid, slachtoffer, aanvaarding, getuige, media
Authors M. Buijsen

M. Buijsen
Book Review

Access_open M. Delmas-Marty, Le relatif et l'universel. Les forces imaginantes du droit.

Paris: Seuil 2004, 440 p.

Keywords observatie, risico, aansprakelijkheid, grondrecht, idee, aanvaarding, bestuurder, erfgoed, handelsrecht, introductie
Authors T. Holterman

T. Holterman
Book Review

Access_open R.A. Posner, Law, Pragmatism, and Democracy.

Cambridge MA: Harvard University Press 2003, 398 p.

Keywords democratie, rechterlijke uitspraak, auteur, bestuurder, abortus provocatus, gedetineerde, onderwijs, opvoeding, rechterlijke macht, rechtspraak
Authors L. Logister

L. Logister
Book Review

Access_open Marjanne Termorshuizen-Arts, Juridische semantiek. Een bijdrage tot de methodologie van de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen (diss. Leiden).

Nijmegen:Wolf Legal Publishers 2003, 343 p.

Keywords legaliteitbeginsel, model, vertaling, CD-rom, delinquent, rechtszekerheidsbeginsel, arts, auteur, doelmatigheid, misdrijf
Authors D. Venema

D. Venema

Citation format

Would you like to cite a publication in the Netherlands Journal of Legal Philosophy? You could do this in the following way:

Christoph Kletzer, ‘Absolute Positivism’, NJLP 2013/2 p. 87-99