Netherlands Journal of Legal PhilosophyAccess_open

Book Review

G. van Oenen (red.), Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken

Amsterdam: Boom 2002, 251 p.; M. van Dijck, Gedogen. Over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht (diss. Tilburg), Nijmegen:

Authors
Show PDF
Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
T. Holterman, "G. van Oenen (red.), Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken", Netherlands Journal of Legal Philosophy, 1, (2005):

Dit artikel wordt geciteerd in

Citation format

Would you like to cite a publication in the Netherlands Journal of Legal Philosophy? You could do this in the following way:

Christoph Kletzer, ‘Absolute Positivism’, NJLP 2013/2 p. 87-99


Print this article