22130713_covr
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

About this journal  

Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 2, 2002
Article

Access_open Past de Staat der Nederlanden in het verdachtenbankje?

Keywords strafbaar feit, minister van justitie, openbaar ministerie, aansprakelijkheid, staat der nederlanden, strafbaarheid, strafrechtelijke aansprakelijkheid, algemeen belang, gemeente, opschorting
Authors N. Rozemond

N. Rozemond
Article

Access_open Hoe particularistisch is het oordeel van de strafrechter?

Keywords strafrechter, strafrecht, misdrijf, kwaliteit, verkrachting, huwelijk, auteur, uitleg, voorwaarde, verbod
Authors E. Claes

E. Claes
Article

Access_open Hoe vreemd is de vreemdeling voor het recht?

Keywords legaliteit, illegaal, erkenning, geweld, rechtmatigheid, confirmatie, dwang, onrechtmatigheid, verblijfsvergunning, nabijheid
Authors H.K. Lindahl

H.K. Lindahl
Article

Access_open Was Hobbes een rechtspositivist?

Keywords overeenkomst, contract, verzet, verdrag, citaat, geweld, geschrift, strafbaarheid, student, executie
Authors R. Janse

R. Janse
Article

Access_open Toekomstgerichte rechtvaardigheid en het milieu. Een kritische beschouwing van de studie van Hendrik Visser 't Hooft, Justice to Future Generations and the Environment

Keywords aansprakelijkheid, idee, natuurbescherming, dier, voorwaarde, bedreiging, citaat, duurzame ontwikkeling, herziening, kwaliteit
Authors G.A. Wal

G.A. Wal

W.T. Eijsbouts

P. Rijpkema

N.J.H. Huls

C.E. Smith

Citation format

Would you like to cite a publication in the Netherlands Journal of Legal Philosophy? You could do this in the following way:

Christoph Kletzer, ‘Absolute Positivism’, NJLP 2013/2 p. 87-99