Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2010

‘Wat is waarheid?’ De rol van deskundigen bij waarheidsvinding in de strafrechtspraak

Anne Ruth Mackor

Noten