Netherlands Journal of Legal PhilosophyAccess_open

Article

Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen

Keywords arbeider, idee, auteur, geschrift, machtenscheiding, noodzakelijkheid, rechterlijke macht, schikking, uitleg, vertaling
Authors
Show PDF
Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
D. Kennedy, "Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen", Netherlands Journal of Legal Philosophy, 3, (2004):

Dit artikel wordt geciteerd in

Citation format

Would you like to cite a publication in the Netherlands Journal of Legal Philosophy? You could do this in the following way:

Christoph Kletzer, ‘Absolute Positivism’, NJLP 2013/2 p. 87-99


Print this article