Search result: 29 articles

x
Year 2008 x
Article

Access_open Rechtseconomie tussen instrumentaliteit en normativiteit

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords invordering, levering, rechtspraak, betalingstermijn, betaling, krediet, verkoper, claim, tussenkomst, bank
Authors B. Velthoven

B. Velthoven
Book Review

Access_open Judith Leest, Een redelijk ritueel. Bemiddeling tussen strafrecht en leefwereld (diss. Utrecht).

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, 264 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords bemiddeling, delinquent, slachtoffer, strafrecht, identiteitsbewijs, strafvordering, verzoening, aansprakelijkheid, bemiddelaar, confrontatie
Authors K. Rozemond

K. Rozemond
Book Review

Access_open Hendrik Visser 't Hooft, Het recht van de toekomst. Over morele aspecten van duurzaamheid.

Kampen: Uitgeverij Klement 2006, 96 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords milieuramp, aansprakelijkheid, bedreiging, beschermd natuurgebied, constitutie, delegatie, duurzame ontwikkeling, duurzame ontwrichting, economisch belang, imago
Authors W. Veraart

W. Veraart
Article

Access_open 'Sociale vrede' als kelseniaanse voorstelling van rechterlijke rechtvaardigheid

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords aansprakelijkheid, rechtspraak, geweld, autonomie, rechtmatigheid, vertaling, auteur, idee, voorwaarde, belanghebbende
Authors M. Notermans

M. Notermans
Article

Access_open Democratie als heteronome autonomie?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords raad van state, democratie, lidstaat, autonomie, verdrag, claim, Europees recht, innovatie, rechtsstaat, referendum
Authors H. Lindahl

H. Lindahl
Book Review

Access_open Koen Lemmens & François Jongen (red.), Recht en literatuur.

Brugge: Die Keure 2007, 263 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords verhaal, verzet, bewijslast, citaat, aansprakelijkheid, descente, doding, echtgenoot, echtgenote, gebrek
Authors C. Elion-Valter

C. Elion-Valter
Book Review

Access_open Ronald Janse, Sanne Taekema & Ton Hol (red.), Rechtsfilosofische annotaties.

Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, 172 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords redelijkheid en billijkheid, kwaliteit, rechterlijke uitspraak, zorgplicht, ambtenaar, bestanddeel, confrontatie, Europees hof voor de rechten van de mens, gebrek, vrijheid van meningsuiting
Authors J. Zwart and F. Storm

J. Zwart

F. Storm
Book Review

Access_open George Pavlakos, Our Knowledge of the Law - Objectivity and Practice in Legal Theory.

Oxford: Hart Publishing 2007, 267 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords auteur, kenbaarheid, identificatieplicht, noodzakelijkheid, onrechtmatigheid, afzet, belofte, bemiddeling, bewijslast, claim
Authors O. Tans

O. Tans
Article

Access_open De betekenis van juridische statuswoorden

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords eigenaar, eigendom, rechtsgevolg, ongehuwde, eigendomsverkrijging, overdracht, betaling, redenering, schuld, beschadiging
Authors J. Hage

J. Hage
Article

Access_open Lettres persanes 11

Omstreden democratie in mondiaal perspectief

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords democratie, idee, model, verkiezing, levering, baattrekking, discriminatie, noodzakelijkheid, voorwaarde, ambtenaar
Authors P.B. Hensbroek

P.B. Hensbroek
Article

Access_open An Agonist's Reply

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords claim, character, know-how, machine, model, reputatie, service, settlement, binding
Authors B. Honig

B. Honig
Editorial

Access_open On Normal and Exceptional Politics

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords claim, E-business, introductie, making, vereniging
Authors S. Taekema

S. Taekema
Article

Access_open Law's 'Uncanniness': A Phenomenology of Legal Decisions

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords claim, contract, interest, character, making, binding, E-business, Europese gemeenschap, identiteit, leasing
Authors H. Lindahl

H. Lindahl
Article

Access_open The Paradox of Politics from a Constitutional Perspective: The Constituent Power of the People and the Representation of the General Will

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords leasing, claim, binding, contract, making, democratie, know-how, Europese unie, idee, legaliteit
Authors G. Hoogers

G. Hoogers
Article

Access_open Opening Pandora's Box: Historical Comments on Bonnie Honig's Paradoxes in Democratic Theory

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords character, contract, making, reputatie, claim, leasing, arrangement, interest, verzoekschrift
Authors I. Haan

I. Haan
Article

Access_open Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords contract, model, claim, aftappen, character, interest, kind, concern, leasing, bear
Authors B. Honig

B. Honig
Article

Access_open A <i>Decisionist</i> Approach to Democratic Political Order

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords claim, leasing, contract, E-business, interest, binding, dictum, elektronisch geld, identiteit
Authors M. Terpstra

M. Terpstra
Article

Access_open Lettres Persanes 12

Populisme en representatieve democratie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords democratie, bemiddeling, legitimiteit, verkiezing, aansprakelijkheid, citaat, idee, website, algemeen belang
Authors M. Adams

M. Adams
Article

Access_open 'The True Spirit of Toleration': Edmund Burke on Establishment and Tolerance

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords contract, leasing, interest, model, verzoekschrift, concern, E-business, service, settlement, bear
Authors M. Blois

M. Blois
Book Review

Access_open Jürgen Habermas, Ach, Europa.

Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, 192 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords model, democratie, referendum, media, Europese unie, verdrag, openbare ruimte, voeging, bestuurder, fiscaal
Authors B. Wolthuis

B. Wolthuis
Showing 1 - 20 of 29 found texts
« 1
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.