Search result: 36 articles

x
Year 2005 x

J.E. Soeharno
Article

Access_open Form and function in discrete legal units and in a legal system as a whole: Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, vergadering van 3 juni 2005

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords arrangement, contract, identiteit, kind, amfetamine, claim, leasing, making, bear, elektronisch geld
Authors R.S. Summers

R.S. Summers
Article

Access_open Rechtswetenschap - disciplinair en interdisciplinair

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords model, constitutie, rechtsmacht, bewijsmateriaal, levering, statuut, noodzakelijkheid, bewijslast, overeenkomst, wettekst
Authors B. Roermund

B. Roermund
Book Review

Access_open G. van Oenen (red.), Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken

Amsterdam: Boom 2002, 251 p.; M. van Dijck, Gedogen. Over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht (diss. Tilburg), Nijmegen:

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Authors T. Holterman

T. Holterman
Article

Access_open Wie zijn wij?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords moord, rechtsstaat, strafrecht, wetgeving, geweld, politie, pleidooi, misdrijf, motivering, opzet
Authors K. Rozemond

K. Rozemond

M. Adams
Article

Access_open The Moralist. A conversation with John Harris about bioethics

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords kind, wrongful life, embryo, claim, donor, leasing, au-pair, baby, computer, elektronisch geld
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Lettres Persanes 4

Evalueren van juridisch onderzoek. Een wolkje rechtlijnigheid en een scheut open geest

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords model, kwaliteit, baattrekking, citaat, misverstand, onderwijs, rector, statuut, verlies, verzet
Authors A. Verbeke

A. Verbeke
Article

Access_open De tijd van het recht. Mensenrechten tussen recht en politiek

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords belofte, rechterlijke macht, geweld, grondrecht, rechtsstaat, regering, slachtoffer, arrestatie, delinquent, illegaal
Authors F. Atria

F. Atria

H. Gribnau
Book Review

Access_open Nicholas Capaldi, John Stuart Mill. A Biography

Cambridge: Cambridge University Press 2004, 456 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Authors K. Rozemond

K. Rozemond
Article

Access_open Oordelen op tegenspraak. Over de rationaliteit van het rechterlijk oordeel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords rechtsstaat, idee, motivering, rechtspraak, erkenning, werknemer, aansprakelijkheid, claim, kwaliteit, noodzakelijkheid
Authors M.A. Loth

M.A. Loth

B. Klink

M.A.J.M. Buijsen
Article

Access_open De rechtsstaat is geen huis. Een metafooranalyse en -kritiek

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords rechtsstaat, democratie, noodzakelijkheid, auteur, ontlening, overdracht, woning, identiteit, verbouwing, legaliteit
Authors B. Klink

B. Klink
Article

Access_open Dat zogenaamde huis is in werkelijkheid meer een onzichtbare stad die het decor vormt voor onze beraadslagingen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords rechtsstaat, idee, model, verbouwing, overleden, aannemer, redenering, bestuurder, geweld, legaliteitbeginsel
Authors W. Witteveen

W. Witteveen
Article

Access_open Building blocks of a legal system. Comments on Summers' <i>Preadvies for the Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht</i>

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords computer, modellenrecht, vereniging, character, contract, leasing, machine, model
Authors B. Verheij

B. Verheij
Book Review

Access_open F. Ost & M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit.

Bruxelles: Publications des Facultés universitaires St.Louis 2002, 597 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Authors G. Roermund

G. Roermund
Article

Access_open Lettres Persanes 5

De Belgische Grondwet, een model voor Europa? Over natie en identiteit

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords identiteit, gemeente, model, provincie, idee, inburgering, media, arrondissement, contract, democratie
Authors K. Lemmens

K. Lemmens

W. Veraart
Showing 1 - 20 of 36 found texts
« 1
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.