Search result: 42 articles

x
Article

Access_open Het 100-jarige bestaan van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords oprichting, doelstelling, band met de rechtspraktijk, rechtsfilosofie en rechtstheorie, internationalisering (van Duits naar Engels)
Authors Corjo Jansen
AbstractAuthor's information

  De Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts (VWR) is opgericht op 28 december 1918. Zij had tot doel de studie van de rechtsfilosofie en het maatschappelijk leven. Deze studie moest tevens relevant zijn voor de rechtspraktijk. Vanaf haar oprichting kende de VWR een sterke internationale oriëntatie, aanvankelijk gericht op Duitsland, later vooral op het Verenigd Koninkrijk en de VS. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw beleefde de VWR wat betreft belangstelling en ledenaantal haar hoogtepunt. In 2016 besloot zij – na een gestage neergang – de band met de Nederlandstalige (praktijk)jurist weer aan te halen.


Corjo Jansen
Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht en voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Editorial

Access_open Quo vadis?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords rechtsfilosofie, Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, rechtspraktijk
Authors Hans Lindahl
Author's information

Hans Lindahl
Hans Lindahl is hoogleraar Rechtsfilosofie aan Tilburg University en hoogleraar Global Law aan de Queen Mary University of London.
Article

Access_open The substance of citizenship: is it rights all the way down?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2018
Keywords Citizenship, Political Membership, Citizenship Rights
Authors Chiara Raucea
AbstractAuthor's information

  This paper examines how the distribution of social goods within a political community relates to decisions on membership boundaries. The author challenges two renowned accounts of such a relation: firstly, Walzer’s account according to which decisions on membership boundaries necessarily precede decisions on distribution; secondly, Benhabib’s account, according to which membership boundaries can be called into question on the basis of universalist claims. Departing from both accounts, the author concludes that actual changes in the pool of participants in practices of creation and exchange of social goods pressure a political community to redefine its distributive patterns and, accordingly, the boundaries of its formal political membership. This claim will be supported by the analysis of threshold cases decided by the EU Court of Justice, in which EU citizenship is invoked with the atypical purpose of granting rights to a specific group of non-formal members.


Chiara Raucea
Chiara Raucea is lecturer at Tilburg Law School. A longer version of her article is included in her doctoral dissertation Citizenship Inverted: From Rights To Status?, defended in December 2017 at Tilburg University.
Article

Access_open The Demos as a Plural Subject

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2017
Keywords democracy, demos, normativity, Margaret Gilbert, joint commitment
Authors Bas Leijssenaar
AbstractAuthor's information

  Existing conceptualizations of the demos fail to treat issues of composition and performativity consistently. Recent literature suggests that both aspects are required in a satisfactory account of the demos. An analysis of this literature suggests several desiderata that such an account must meet. I approach the definition of demos with a conceptual framework derived from Margaret Gilbert’s plural subject theory of social groups. I propose an account of demos as a plural subject, constituted by joint commitment. This account offers an improved and consistent understanding of normativity, composition, agency, and cohesion of demos.


Bas Leijssenaar
Bas Leijssenaar is PhD-candidate at the Institute of Philosophy, Centre for Social and Political Philosophy of the University of Leuven.
Article

Access_open National Identity, Constitutional Identity, and Sovereignty in the EU

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2016
Keywords national identity, constitutional identity, EU law, constitutional courts, Court of Justice
Authors Elke Cloots
AbstractAuthor's information

  This article challenges the assumption, widespread in European constitutional discourse, that ‘national identity’ and ‘constitutional identity’ can be used interchangeably. First, this essay demonstrates that the conflation of the two terms lacks grounding in a sound theory of legal interpretation. Second, it submits that the requirements of respect for national and constitutional identity, as articulated in the EU Treaty and in the case law of certain constitutional courts, respectively, rest on different normative foundations: fundamental principles of political morality versus a claim to State sovereignty. Third, it is argued that the Treaty-makers had good reasons for writing into the EU Treaty a requirement of respect for the Member States’ national identities rather than the States’ sovereignty, or their constitutional identity.


Elke Cloots
Elke Cloots is post-doctoral researcher at the Centre for Government and Law, University of Hasselt.
Article

Access_open Terug naar het begin: Een onderzoek naar het principe van constituerende macht

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2015
Keywords constituent power, legitimacy, representation, collective action, ontology
Authors Nora Timmermans Ph.D.
AbstractAuthor's information

  In dit artikel argumenteer ik dat er twee mogelijke invullingen zijn voor het principe van constituerende macht. De eerste mogelijkheid is deze van de klassieke basisveronderstelling van de constitutionele democratie, namelijk dat de gemeenschap zelf vorm kan en moet geven aan de fundamentele regels die die gemeenschap beheersen. Hans Lindahl maakt een interessante analyse van deze traditionele invulling, die ik kritisch zal benaderen. Lindahl heeft immers zelf scherpe kritiek op de invulling die Antonio Negri aan het concept constituerende macht geeft. Mijn interpretatie gaat er echter van uit dat Negri een fundamenteel andere inhoud geeft aan het principe van constituerende macht, waarbij constituerende macht niet alleen wordt losgemaakt van het constitutionalisme, maar meer algemeen van elk rechtssysteem en zelfs van elke vorm van finaliteit. Deze argumentatie werpt een nieuw licht op het debat rond Negri’s theorie van constituerende macht, waarin diens meest fundamentele uitgangspunt vaak over het hoofd wordt gezien.


Nora Timmermans Ph.D.
Nora Timmermans is Master in Philosophy and currently a Ph.D. Student.

Wouter G. Werner
Wouter G. Werner is co-founder of the Centre for the Politics of Transnational Law, VU University Amsterdam.
Article

Access_open Kelsen, Secular Religion, and the Problem of Transcendence

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2015
Keywords Kelsen, secular religion, Voegelin, Schmitt, transcendence
Authors professor Bert van Roermund
AbstractAuthor's information

  An alleged ‘return to religion’ in contemporary western politics (and science) prompted the Trustees of the Hans Kelsen Institut to posthumously publish Kelsen’s critique of the concept of ‘secular religion’ advanced by his early student Eric Voegelin. This paper identifies, firstly, what concept of transcendence is targeted by Kelsen, and argues that his analysis leaves scope for other conceptions. It does so in two steps: it summarizes the arguments against ‘secular religion’ (section 2) and it gives an account of the differences between Voegelin’s and Schmitt’s conception of transcendence – both under attack from Kelsen (section 3). It then submits an alternative account of the relationship between politics and religion in Modernity, building on the concept of a ‘civil religion’ as found in Rousseau’s Social Contract. Giving a Rousseauist slant to Claude Lefort’s analysis of political theology (section 4) it concludes that a thin concept of transcendence is part and parcel of every, in particular a democratic, account of politics. It should be a stronghold against any resurgence of religion that feeds on hypostatized transcendence. In closing (section 5), it is argued that two key concepts in Kelsen’s legal philosophy may well be understood as paradigms of thin transcendence, namely ‘the people’ and ‘the Grundnorm’.


professor Bert van Roermund
Bert van Roermund is professor (em.) of philosophy at Tilburg Law School and international correspondent of the Hans Kelsen Institute in Vienna.

  The article considers the role of the liberal public-private divide in protecting religious minorities against national-majoritarian assault. It links the defence of the public-private divide to liberal neutrality and argues that it rests on two distinct propositions: that the distinction between the ’public sphere’ and the ’private sphere’ is a meaningful way to cognize and structure modern pluralistic societies; and that there is a meaningful way to distinguish what is or ought to be ‘public’ from what is or ought to be ‘private.’ While the latter proposition cannot be defended on grounds of liberal neutrality, the former proposition provides the institutional framework for conducting liberal politics by enabling the negotiation of the public and the private between national majorities and religious minorities as members of the same political community.


Daniel Augenstein
Daniel Augenstein is Associate Professor at the Department of European and International Public Law at Tilburg University.

Luigi Corrias
Luigi Corrias is Assistant Professor at the Department of Legal Theory and Legal History at VU University Amsterdam.

Raf Geenens
Raf Geenens is Assistant Professor at the Institute of Philosophy of the KU Leuven (Belgium).
Article

Access_open The Experience of Legal Injustice

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2014
Keywords legal injustice, legal subject, law and morality, Fuller, Arendt
Authors Wouter Veraart
AbstractAuthor's information

  This paper shows that Fuller and Arendt converge on a different point than the point Rundle focuses on. What Fuller and Arendt seem to share in their legal thoughts is not so much an interest in the experience of law-as-such (the interaction between responsible agency and law as a complex institution), but rather an interest in the junction of law and injustice. By not sufficiently focusing on the experience of legal injustice, Rundle overlooks an important point of divergence between Arendt and Fuller. In particular, Arendt differs from Fuller in her conviction that ‘injustice in a legal form’ is an integral part of modern legal systems.


Wouter Veraart
Wouter Veraart is Professor of Legal Philosophy and Director of Research at the Free University Amsterdam; w.j.veraart@vu.nl.
Article

Access_open Political Jurisprudence or Institutional Normativism? Maintaining the Difference Between Arendt and Fuller

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2014
Keywords Arendt, Fuller, Hobbes, political jurisprudence, political freedom, authority, legality
Authors Michael Wilkinson
AbstractAuthor's information

  Can jurisprudence fruitfully pursue a synthesis of Arendt’s political theory and Fuller’s normative legal philosophy? Might their ideas of the juridical person and the legal subject be aligned as a result of a shared concern for the value of legality, specifically of an institutional complex which is structured through the stability and predictability of the rule of law? It is doubtful that Arendt's concern for the phenomena of plurality, political freedom and action can usefully be brought into line with Fuller's normativist focus on legality, subjectivity and the inner morality of law. This doubt is explored by juxtaposing Arendt's theory of action and her remarks on the revolution, foundation and augmentation of power and authority with Fuller's philosophy that, however critical of its positivist adversaries, remains ultimately tied to a Hobbesian tradition which views authority and power in abstract, hierarchical and individualist terms.


Michael Wilkinson
Michael Wilkinson is Associate Professor of Law at the London School of Economics; m.wilkinson@lse.ac.uk
Article

Access_open Introduction: Reciprocity and the Normativity of Legal Orders

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2014
Keywords reciprocity, normativity
Authors Prof. Dr. Hans Lindahl PhD and Bart van Klink
AbstractAuthor's information

  This contribution introduces the special issue, which contains a selection of the lectures delivered by key-note speakers during the Summer School organized by the editors in August, 2013, at the behest of the Section of Ethics & Practical Philosophy of the Dutch Research School of Philosophy (OZSW).


Prof. Dr. Hans Lindahl PhD
Hans Lindahl is Professor of Legal Philosophy at Tilburg University.

Bart van Klink
Bart van Klink is Professor of Legal Methodology at the VU University Amsterdam.
Article

Access_open Liberalism and Societal Integration: In Defence of Reciprocity and Constructive Pluralism

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2014
Keywords societal integration, liberalism, conflict, constructive pluralism, citizenship, national communities
Authors Dora Kostakopoulou PhD
AbstractAuthor's information

  Communities can only be dynamic and projective, that is, oriented towards new and better forms of cooperation, if they bring together diverse people in a common, and hopefully more equal, socio-political life and in welfare. The latter requires not only back-stretched connections, that is, the involvement of co-nationals and naturalized persons, but also forward-starched connections, that is, the involvement of citizens in waiting. Societal integration is an unhelpful notion and liberal democratic polities would benefit from reflecting critically on civic integration policies and extending the norm of reciprocity beyond its assigned liberal national limits. Reciprocity can only be a comprehensive norm in democratic societies - and not an eclectic one, that is, either co-national or co-ethnic.


Dora Kostakopoulou PhD
Dora Kostakopoulou is currently Professor of European Union Law, European Integration and Public Policy at Warwick University. Her research interests include European public law, free movement of persons and European Union citizenship, the area of freedom, security and justice, migration law and politics, citizenship, multiculturalism and integration, democracy and legitimacy in the EU, law and global governance, political theory and constructivism, and, fairly recently, equality law.
Article

Access_open Reciprocity: a fragile equilibrium

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2014
Keywords reciprocity, exchange theory, natural law theory, dyadic relations, corrective justice
Authors Prof. dr. Pauline Westerman PhD
AbstractAuthor's information

  Reciprocity may serve to explain or to justify law. In its latter capacity, which is the topic of this article, reciprocity is commonly turned into a highly idealized notion, as either a balance between two free and equal parties or as the possibility of communication tout court. Both ideals lack empirical reference. If sociological and anthropological literature on forms of exchange is taken into account, it should be acknowledged that reciprocal relations are easy to destabilize. The dynamics of exchange invites exclusion and inequality. For this reason reciprocity should not be presupposed as the normative underpinning of law; instead, law should be presupposed in order to turn reciprocity into a desirable ideal.


Prof. dr. Pauline Westerman PhD
Pauline Westerman is Professor in Philosophy of Law at the University of Groningen and member of staff at the Academy for Legislation in the Hague. She is editor of The Theory and Practice of Legislation, a journal published by Hart, Oxford. She writes mainly on legal methodology and legislation, especially on alternative forms of legislation. For more information as well as publications, see her personal website: <www.paulinewesterman.nl>.
Article

Access_open The Right to Have Rights as the Right to Asylum

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2014
Keywords Arendt, asylum, refugeeship, right to have rights, statelessness de facto and de jure
Authors Nanda Oudejans
AbstractAuthor's information

  This article argues that the right to have rights, as launched by Hannah Arendt, is relative to refugee displacement and hence translates as a right to asylum. It takes issue with the dominant view that the public/private divide is the locus classicus of the meaning of this primordial right. A different direction of thought is proposed, proceeding from Arendt’s recovery of the spatiality of law. The unencompassibility of place in matters of rights, freedom and equality brings this right into view as a claim at the behest of those who have lost a legal place of their own. This also helps us to gain better understanding of Arendt’s rebuttal of the sharp-edged distinction between refugees and stateless persons and to discover the defiant potential of the right to have rights to illuminate the refugee’s claim to asylum as a claim to an own place where protection can be enjoyed again.


Nanda Oudejans
Nanda Oudejans is an independent researcher in philosophy of law and political philosophy.
Discussion

Access_open Political Freedom after Economic Freefall and Democratic Revolt

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2012
Keywords globalisation, civic tradition, Enlightenment, free-market economy, autonomy
Authors Tinneke Beeckman
AbstractAuthor's information

  Can globalisation lead to more democracy? And if so, what concept of freedom lies at the basis of this development? The ideal of liberal freedom, supposedly exercised by the autonomous, rational individual is no longer tenable. Finding a new way of interpreting self-rule beyond self-interested choice has become a crucial aspect of regenerating democratic spirit. This paper formulates three comments on Winter’s paper. The first comment concerns the resemblance between the attitudes of consumers and voters. A second comment reflects on the positive heritage of the Enlightenment. A third comment focuses on the recent Tahrir Square protests and reflects on the republican civic tradition.


Tinneke Beeckman
Tinneke Beeckman is postdoctoral researcher at the Fund for Scientific Research, Flanders, University of Brussels.

Mireille Hildebrandt

Lyana Francot-Timmermans
Lyana Francot-Timmermans is Assistant Professor in Legal Theory at Utrecht University, the Netherlands.

Emilios Christodoulidis
Emilios Christodoulidis is Professor of Legal Theory at the University of Glasgow, United Kingdom.
Showing 1 - 20 of 42 found texts
« 1 3
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.