E-mail alert

Subscribe to our notification

Subscribe

Refine your search

Search result: 12 articles

x
Article

Access_open Het 100-jarige bestaan van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords oprichting, doelstelling, band met de rechtspraktijk, rechtsfilosofie en rechtstheorie, internationalisering (van Duits naar Engels)
Authors Corjo Jansen
AbstractAuthor's information

    De Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts (VWR) is opgericht op 28 december 1918. Zij had tot doel de studie van de rechtsfilosofie en het maatschappelijk leven. Deze studie moest tevens relevant zijn voor de rechtspraktijk. Vanaf haar oprichting kende de VWR een sterke internationale oriëntatie, aanvankelijk gericht op Duitsland, later vooral op het Verenigd Koninkrijk en de VS. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw beleefde de VWR wat betreft belangstelling en ledenaantal haar hoogtepunt. In 2016 besloot zij – na een gestage neergang – de band met de Nederlandstalige (praktijk)jurist weer aan te halen.


Corjo Jansen
Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht en voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Article

Access_open De Vlaamse inbreng in de VWR

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords rechtstheorie, rechtsfilosofie, universitair beleid, Vlaanderen, professionalisering
Authors Mark Van Hoecke
AbstractAuthor's information

    Na een beperkte Vlaamse participatie tussen 1935 en 1970, kwam er een geleidelijke verankering van de VWR in Vlaanderen, met een grote bloei in de jaren tachtig en negentig, met jonge professoren die voltijds actief waren op het gebied van de rechtsfilosofie en/of de rechtstheorie. Na 2000 vermindert de inbreng van Vlaanderen echter in belangrijke mate. Er wordt nog vrij veel gepubliceerd in R&R/NJLP, maar nauwelijks nog door professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. Institutioneel wordt de internationale (Engelstalige) dimensie van de VWR versterkt (redactieraad, sprekers), maar vermindert de Vlaamse aanwezigheid in redactie, redactieraad en bestuur. De Vlaamse aanwezigheden op VWR-vergaderingen zijn vaak eenmalig en steeds minder van professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. De afbouw van de leerstoelen en zelfs van het onderwijs in deze domeinen in Vlaanderen is de belangrijkste verklaring hiervoor.


Mark Van Hoecke
Mark Van Hoecke is hoogleraar Rechtsvergelijking aan de Queen Mary University of London.

Mireille Hildebrandt

Mark Coeckelbergh
Mark Coeckelbergh (Ph.D., University of Birmingham) teaches philosophy of technology at the University of Twente, The Netherlands.
Article

Access_open Law in the twilight of environmental Armageddon

A response to Han Somsen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2011
Keywords environmental catastrophe, legitimacy, geo-engineering, phenomenology
Authors Luigi Corrias
AbstractAuthor's information

    This paper argues that Somsen’s article, though brave in approach and daring in ideas, suffers from some fundamental flaws. First of all, it remains unclear how Somsen conceptualises the relationship between legitimacy and effectiveness, and what this means for his position towards the argument of a state of exception. Secondly, a plea for regulation by code has serious consequences for the claim to attain justice. Finally, geo-engineering poses some profound difficulties, both because of its consequences and because of its presuppositions.


Luigi Corrias
Luigi Corrias is Assistant Professor of Legal Philosophy at VU University, Amsterdam, the Netherlands.
Editorial

Access_open Presentation

Editors of this special issue

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2010
Authors Mireille Hildebrandt, Bart van Klink and Eric Tjong Tjin Tai
Author's information

Mireille Hildebrandt
Mireille Hildebrandt is Associate Professor of Jurisprudence at Erasmus University Rotterdam and senior researcher at the centre for Law Science Technology and Society Studies (LSTS), Vrije Universiteit Brussel.

Bart van Klink
Bart van Klink is Professor of Legal Methodology at VU University Amsterdam, the Netherlands.

Eric Tjong Tjin Tai
Eric Tjong Tjin Tai is Professor of Private Law at Tilburg University.

Mireille Hildebrandt
Mireille Hildebrandt is associate professor of Jurisprudence at Erasmus University Rotterdam and Senior Researcher at the Centre for Law Science Technology and Society, Vrije Universiteit Brussel.
Article

Access_open Evolutionair sociaal constructivisme, recht en rechtsvergelijking

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2007
Keywords menselijke gedraging, model, auteur, noodzakelijkheid, overdracht, backbone, bedreiging, burgerlijk recht, contract, coöperatie
Authors B. Du Laing

B. Du Laing
Article

Access_open The Precision of Vagueness, interview with H. Patrick Glenn

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, contract, leasing, character, kind, model, computer, concern, hergebruik van afvalstoffen, identificatie
Editorial

Access_open The Possibility of Intercultural Law

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, media, kind, concern, convergentie, interest, patiënt
Authors G. Drosterij, M. Hildebrandt and L. Huppes-Cluysenaer

G. Drosterij

M. Hildebrandt

L. Huppes-Cluysenaer
Article

Access_open Separation and Multivalence: Opposing or Compatible Notions?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, concern, loon, making, privacy, civiele rechtspraak, houdstervennootschap, leasing

H. Wiersinga
Interface Showing Amount
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.