Search result: 151 articles

x
Article

Access_open Some questions about professor Summers' paper, 'Form and function in discrete legal units and in a legal system as a whole'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords making, arrangement, leasing, claim, bear, character, concern, contract, identificatie, know-how
Authors A.J. Hoekema

A.J. Hoekema
Article

Access_open Reaction to Robert S. Summers

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords contract, administratief recht, bestuurder, dienstbaarheid, houdstervennootschap, identiteit, making, service
Authors D.W.P. Ruiter

D.W.P. Ruiter
Article

Access_open Een versplinterde troon. Aantekeningen bij Sophie van Bijsterveld, The Empty Throne. Democracy and the Rule of the Law in Transition (2002)

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2004
Keywords legaliteit, idee, democratie, rechtsstaat, schikking, uitvoerende macht, feitelijke macht, getuige, geweld, legitimiteit
Authors D. Loose

D. Loose
Article

Access_open De nieuwe wereldorde en het beste regime: de neoconservatieven, de straussianen en Leo Strauss

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords politieke filosofie, democratie, bedreiging, idee, auteur, bouw, leerling, levering, opeising, overleden
Authors D. Janssens

D. Janssens
Article

Access_open Interview met Duncan Kennedy

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords kind, contract, gift, arrangement, leasing, observer, as low as reasonably achievable, elektronisch geld, interest, machine
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Law's Wish: the Minos on the Origin and the Unity of the Legal Order

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2003
Keywords claim, reputatie, kind, arts, binding, arrangement, character, herziening, identiteit, interest
Authors D. Janssens

D. Janssens
Article

Access_open De exceptie van openbare orde in het internationaal privaatrecht. Een juridisch middel om essenti√ęle waardeconflicten op te lossen en fundamentele cultuurtegenstellingen te overbruggen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2003
Keywords openbare orde, huwelijk, rechtspraak, contract, echtgenoot, echtgenote, kind, verdrag, echtscheiding, personen- en familierecht
Authors L. Willemarck

L. Willemarck
Book Review

Access_open Joke Klein Kranenberg, Authority and Interpretation (diss. Tilburg)

Santiago (Chili): LOM Ediciones Ltda 1999, 144 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2003
Authors P. De Hert

P. De Hert
Article

Access_open De wetsmetaforen van Hannah Arendt. Passages en commentaren

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2003
Keywords wetgeving, constitutie, idee, belofte, rechtsstaat, aansprakelijkheid, noodzakelijkheid, contract, verdrag, wettekst
Authors W. Witteveen

W. Witteveen
Article

Access_open Bindingen als voorwaarden voor de voorwaarde van het goede leven? Een kritiek op Will Kymlicka's morele monisme

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords autonomie, binding, erkenning, opvoeding, voorwaarde, identificatie, identiteit, identiteitsbewijs, kind, ouders
Authors B. Leeuwen

B. Leeuwen
Article

Access_open Kant on 'Selbständigkeit'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2002
Keywords model, character, E-business, claim, hinder, leasing, making, binding, concern, dictum
Authors C. Dierksmeier

C. Dierksmeier
Showing 141 - 151 of 151 found texts
1 2 3 4 5 6 8 »
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.