Search result: 485 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy x

C.E. Smith

W.T. Eijsbouts
Article

Access_open Was Hobbes een rechtspositivist?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2002
Keywords overeenkomst, contract, verzet, verdrag, citaat, geweld, geschrift, strafbaarheid, student, executie
Authors R. Janse

R. Janse

N.J.H. Huls
Article

Access_open Hoe particularistisch is het oordeel van de strafrechter?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2002
Keywords strafrechter, strafrecht, misdrijf, kwaliteit, verkrachting, huwelijk, auteur, uitleg, voorwaarde, verbod
Authors E. Claes

E. Claes
Article

Access_open Normen en waarden in de multiculturele samenleving

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords onderwijs, identiteit, leerling, discriminatie, voorwaarde, constitutie, erkenning, rechtsstaat, schikking, autonomie
Authors C. Maris van Sandelingenambacht

C. Maris van Sandelingenambacht
Article

Access_open Hoofddoeken in Holland. Een verkenning van een contextuele benadering van een multicultureel conflict

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords stagiair, onderwijs, schikking, gelijke behandeling, identiteit, vrijheid van godsdienst, personeel, verbod, erkenning, leerling
Authors S. Saharso and O. Verhaar

S. Saharso

O. Verhaar
Article

Access_open Een verdediging van het multiculturalisme vanuit een liberaal-egalitair perspectief

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords claim, repartitie, idee, concern, kind, seksuele geaardheid, compensatie, model, autonomie, identiteit
Authors R. Pierik

R. Pierik
Article

Access_open Importhuwelijken en overheidsbeleid

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords huwelijk, kind, betaling, grondrecht, ouders, onderwijs, profijtbeginsel, akkoord, auto, autonomie
Authors M. Trappenburg

M. Trappenburg
Article

Access_open Bindingen als voorwaarden voor de voorwaarde van het goede leven? Een kritiek op Will Kymlicka's morele monisme

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords autonomie, binding, erkenning, opvoeding, voorwaarde, identificatie, identiteit, identiteitsbewijs, kind, ouders
Authors B. Leeuwen

B. Leeuwen
Article

Access_open Liberale stabiliteit in een multiculturele context

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords democratie, claim, model, idee, verhaal, voorwaarde, character, exclusiviteit, verzekerde, aanvaarding
Authors T. Wolff

T. Wolff
Article

Access_open Little brother is watching you. Over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2002
Keywords tussenkomst, gedogen, geweld, handhaving, voorwaarde, conflictbemiddeling, dwang, eigen vermogen, belediging, herstel
Authors G. Oenen

G. Oenen
Article

Access_open Conservatisme in de eenentwintigste eeuw

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2002
Keywords democratie, nalatenschap, auteur, rechtsstaat, voorrecht, bewijslast, idee, levering, ouders, pleidooi
Authors J.M. Piret

J.M. Piret
Article

Access_open Kant on 'Selbständigkeit'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2002
Keywords model, character, E-business, claim, hinder, leasing, making, binding, concern, dictum
Authors C. Dierksmeier

C. Dierksmeier

M. Blois

L. Logister

M.A.J.M. Buijsen

B.F. Beljaars
Article

Access_open Eenheid van handelen - eenheid van spreken. Klein eerbetoon aan Jan F. Glastra vaan Loon (1920 - 2001)

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2002
Keywords loon, geschrift, hoofdzaak, leerling, pleidooi, student, auteur, bemiddeling, bestuurder, citaat
Authors G. Roermund

G. Roermund

M. Dijck
Showing 461 - 480 of 485 found texts
1 2 17 18 19 20 21 22 24
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.