Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue Pre-publications 2019

Bruno Latour, Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaat-regime

Irawan Sewandono