Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue Pre-publications 2019

Fenomenologie van het proces van bewijzen in strafzaken. Over de noodzaak van het vooroordeel

Thomas de Jong

Noten