Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue Pre-publications 2019

De tijd van gewortelde vreemdelingen. Een filosofische analyse van tijd en worteling als grond voor verblijfsaanspraken van vreemdelingen

Mr. dr. Martijn Stronks

Noten