Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2011

Bart J. de Vos, Horizontale werking van grondrechten. Een kritiek

Stefan Somers